Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Xác định được 100% ADN của gia tộc Tào Tháo

Thông tin trên do nhóm nghiên cứu Nhân chủng học và Lịch sử thuộc trường ĐH Phúc Đán ở Thượng Hải công bố hôm 11/11.

Sau khi thu thập hơn 1.000 mẫu ADN của những người được cho là hậu duệ của Tào Tháo và tiến hành nhiều thử nghiệm, các nhà khoa học tiết lộ ADN của gia tộc họ Tào.

Giáo sư Hàn Thăng thuộc ĐH Phúc Đán hồ hởi phát biểu: “Nghiên cứu này đánh dấu một bước đột phá trong các lĩnh vực lịch sử và di truyền học. Chúng tôi hy vọng để giải quyết những bí ẩn lịch sử bằng công nghệ hiện đại”.

Với bản đồ gen gia tộc họ Tào đã được xác định, bất kể ngôi mộ nào được cho là mộ Tào Tháo khi xét nghiệm ADN nếu không trùng với kết quả này, thì đó là mộ giả, Giáo sư Hàn Thăng nói.

Kết quả nghiên cứu cũng bác bỏ thuyết Tào Tháo là con cháu họ Hạ Hầu. Lâu nay sử sách Trung Quốc vẫn ghi rằng, Tào Tung - cha đẻ của Tào Tháo, xuất thân từ gia đình bình thường không có tiếng tăm và không được sử sách ghi rõ. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Tào Tung vốn là Hạ Hầu Tung, sau làm con nuôi hoạn quan Tào Đằng nên đổi sang họ Tào.Năm 2009, ngôi mộ cổ khai quật tại huyện An Dương, tỉnh Hà Nam được cho là mộ của Tào Tháo.

Tào Đằng là một trong những thái giám có thế lực nhất trong triều đình Đông Hán, lần lượt phục vụ 5 đời vua nhà Hán và được phong chức Phí Đình Hầu. Tào Tung nhờ cha nuôi có thế lực trong triều nên đã nhanh chóng thăng tiến đường quan chức.

Hiện tại ở Trung Quốc có 8 nhánh mang họ Tào và đều nhận là con cháu của Tào Tháo. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cả 8 nhánh họ Tào có kết quả ADN trùng với kết quả mẫu ADN được cho là di cốt của Tào Thang ở Hào Châu, em trai hoạn quan Tào Đằng - cha nuôi Tào Tung.Nhóm nghiên cứu thu thập hơn 1.000 mẫu ADN của những người được cho là hậu duệ của Tào Tháo.

ADN của 8 nhánh họ Tào hiện nay với Tào Thang lại khác hoàn toàn ADN hậu duệ của khai quốc công thần nhà Hán, Tào Tham, nên các nhà khoa học phúc đán khẳng định, Tào Tháo không phải hậu duệ của Tào Tham.

Trước đó, ngày 27/12/2009, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam, Trung Quốc công bố ngôi mộ cổ được khai quật tại thôn Tây Cao Huyệt xã An Phong huyện An Dương tỉnh Hà Nam là mộ của Tào Tháo song vẫn còn nhiều học giả hoài nghi. Phòng xét nghiệm di truyền học đại học Phúc Đán sau đó tuyên bố sẽ sử dụng kỹ thuật di truyền để nghiên cứu ADN gia tộc nhà Tào Tháo.