Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Về rơi chiếc lá trên vai

Huyền xanh từ độ tóc tơ
Thấy nhau tiền kiếp mù mờ khói sương
Chùn chân sông suối vô thường
Cơn chi con sóng tình trường lao đao
Biết đâu biển cạn non mòn
Cho anh chiếc lá đậu mềm vai êm
Biết đâu sỏi đá cũng mềm
Câu thơ nương náu thân cuồng mộng si
Sắc vàng phai ngõ dã quỳ
Mai sau dĩ vãng lỗi ghì tương lai
Chần chừ giấc ngủ trên vai
Xin làm chiếc lá đậu ngày phấn son
Vực hố thẳm, đỉnh chon von
Tiếng chim mê mị vẫn còn líu lo